wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZAWSZE-ROWERY


1.Postanowienia ogólne
Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy występujący pod adresem internetowym sklep.zawsze-rowery.pl jest firma Bardin sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Strażnicza 13  posiadająca NIP nr: 9820385015 oraz nr statystyczny REGON: 389122109 KRS 0000904817


2. Ochrona danych osobowych.
Wasze dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do realizacji zamówienia, tj. przekazujemy je wyłącznie firmie kurierskiej lub Poczcie polskiej w celu realizacji wysyłki. Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonym serwerze, w miejscu niedostępnym dla osób trzecich i nie są udostępniane komukolwiek poza wyżej wymienionymi.

Dane osobowe przekazane nam przez Was są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z tą ustawą zapewniamy Wam możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na Waszą prośbę, usunięte z serwera serwisu WWW.

Składając zamówienie w sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w naszej bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Jeśli Klient wyrazi dodatkowo zgodę, jego dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Klienta o nowościach, promocjach , wyprzedażach i innych usługach dostępnych w sklepie.


3.Zamówienia.
Zamówienia należy składać samodzielnie poprzez oprogramowanie udostępnione w domenie www.sklep.zawsze-rowery.pl
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją. W przypadku gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Przy składaniu zamówienia prosimy podawać numer telefonu aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie.


4.Ceny.
CENY PODANE NA STRONIE NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU HANDLOWEGO. Prosimy o traktowanie cen i dostępności produktów w naszym sklepie internetowym jako orientacyjne, ponieważ mogą one się zmieniać w zależności od wielu czynników.Jeśli przy zamówieniu cena faktyczna będzie inna od ceny zamieszczonej w sklepie internetowym, to poinformujemy Was o tym przed realizacją zamówienia. Dokładamy wszelkich starań żeby dane zamieszczone w sklepie internetowym były aktualne, jednak nie gwarantujemy, że dane te nie zawierają uchybień lub błędów. Ceny widoczne w sklepie to ceny brutto z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny podane na stronach internetowych www.sklep.zawsze-rowery.pl obowiązują jedynie podczas składania zakupów poprzez oprogramowanie dostępne w domenie www.sklep.zawsze-rowery.pl.

firma prowadzi także sklep stacjonarny w który sprzedaje ten sam towar co w sklepie internetowym, dlatego mogą wystąpić różnice w stanach magazynowych. Jeżeli po zakupie przez klienta w sklepie internetowym, fizycznie nie będzie towaru, i sprowadzenie towaru w przeciągu kilku dni nie będzie możliwe, to zamówienie zostanie anulowane.

5.Płatności.

 • Płatność za pobraniem. Opłata za towar i przesyłkę pobierana jest przy odbiorze paczki.

 • Płatność przelewem przed wysyłką. Płatności należy dokonać po potwierdzeniu przez sklep fizycznego dostępu towaru.

   6.Zwroty towaru i odstąpienie od Umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość.
Różnica pomiędzy zwrotem towaru, a odstąpieniem od umowy kupna sprzedaży jest taka, że w przypadku zwrotu towaru, Konsument może zwrócić pojedynczy produkt z zamówienia składającego się z większej ilości produktów, natomiast w przypadku odstąpienia od umowy kupna sprzedaży dochodzi do zwrotu wszystkich produktów ujętych w zamówieniu (umowie).


Zwrot towaru otrzymanego ZGODNIE z zamówieniem

 • Konsumentowi przysługuje 30 dniowe prawo do zwrotu towaru, liczone od momentu wejścia w posiadanie zamówionego towaru.

 • Towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany poniżej wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i dowodem zakupu lub jego kopią

 • Zwrot środków za towar następuje w terminie do 14 dni po wpłynięciu do nas przesyłki ze zwracanym towarem. Środki zwracane są na rachunek bankowy wskazany w formularzu zwrotu lub wypłacane w gotówce w siedzibie firmy.FORMULARZ ZWROTU TOWARU:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zwrotu towaru)

[ADRES DO ODESŁANIA]
sklep zawsze-rowery
ul. Potulna 3
93-319 Łódź
Ja……………………………....................................….niniejszym informuję o chęci zwrotu towaru: ……….………………………………………………………………………………………………………….,

numer paragonu /faktury……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

data odbioru ……………………………………………….…
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data wypełnienia formularza………………………………………………………………………….
Kwota do zwrotu wynikająca z dowodu zakupu……………………………………………………
Nr konta do zwrotu płatności............................................................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)Zwrot towaru otrzymanego NIEZGODNIE z zamówieniem

 • Konsument który otrzymał towar niezgodny z zamówienie ma prawo do bezpłatnego zwrotu. W tym przypadku należy zgłosić chęć zwrotu , wraz z udokumentowaną pomyłką ( np. zdjęciem towaru) na nasz e-mail zawszerowery@gmail.com

 • Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

 • Właściwy towar wyślemy na nasz koszt , taką formą przesyłki , jaka była wybrana przy składaniu zamówienia, niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu niewłaściwego towaru, lub w przypadku braku takiego towaru zaproponujemy zwrot płatności lub inny o podobnych właściwościach.

 

Prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.

  2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.

  3. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

  4. zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi Klienta poprzez e-mail, lub pocztą tradycyjną o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia .
  4.Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany dla danego towaru ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwróconą rzecz wraz z dowodem zakupu. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na konto wskazane przez Klienta. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 2. Towar z dowodem zakupu i oświadczeniem należy odesłać na adres: sklep zawsze-rowery
  ul. Potulna 3 93-319 Łódź
  , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 4. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………….,

numer paragonu……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

data odbioru ……………………………………………….…
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
Kwota.……………………………………………………………………
Nr konta do zwrotu płatności............................................................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
Brak możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. pancerze docinane na określoną długość z rolki);
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 


7.Reklamacje z tytułu rękojmi i Spory

Jako konsument możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podaj przy tym nasz adres poczty elektronicznej: zawszerowery@gmail.com

 • Na podstawie ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nasz sklep jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 • Konsument ma prawo równolegle do wyboru formy załatwienia jego reklamacji:

 1. obniżenie ceny/zwrot pieniędzy - Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 2. naprawa/wymiana - Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

 • Aby dokonać zgłoszenia reklamacji należy odesłać towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym poniżej formularzem na adres: sklep zawsze-rowery ul. Potulna 3 93-319 Łódź


Formularz reklamacyjny:

(Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

numer paragonu / faktury……………………………………… .

Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres do zwrotu towaru: …..…………………….……..…………………………………….
telefon kontaktowy....................................
adres e-mail kontaktowy..................................................
Nazwa towaru………………………………………………………………………….
Opis uszkodzenia.……………………………………………………………………
..........................................................
Żądanie rozwiązania sprawy:........................................................................
Podpis składającego reklamację ..........................................


Poniżej wypełnia pracownik sklepu:
data.................................
Sposób rozpatrzenia reklamacji, decyzja..................................
............................................................................................
podpis....................................................................


 • Sklep jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot.

 • Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.

 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami


8.Koszty i rodzaje przesyłki.

Koszt przesłania zamówionego towaru zależy od wartości zamówienia , formy płatności i wagi zamówionego towaru. Koszt wysyłki podany jest w formularzu, podczas składania zamówienia.

Dostępne formy przesyłek, również prezentowane są w formularzu, podczas składania zamówienia:

WYSYŁKA KURIEREM (przedpłata lub pobranie, dostawa na wskazany adres przeważnie około 1-2 dni robocze od momentu wysłania paczki):
WYSYŁKA POCZTĄ POLSKĄ (przedpłata, przesyłka polecona ekonomiczna- tylko dla małych gabarytów i wartości zamówienia do 200zł ):
WYSYŁKA DO PACZKOMATU INPOST (przedpłata, dostawa do paczkomatu przeważnie około 1-2 dni robocze od momentu wysłania paczki)
ODBIÓR OSOBISTY ( przedpłata , lub płatność gotówką)Na cenę przesyłki składa się opłata przewoźnika, koszt opakowania i podatek VAT 23%.


PRZESYŁKI WYSYŁAMY CO NAJMNIEJ TRZY RAZY W TYGODNIU

9.Czas realizacji zamówienia.

Jeśli tylko zamówiony towar znajduje się na magazynie naszego sklepu, paczka wysyłana jest do klienta w ciągu 48 godzin od potwierdzenia zamówienia, lub zaksięgowania pieniędzy na koncie w przypadku płatności przelewem. Jeśli towaru aktualnie nie ma na magazynie, lub jest sprowadzany na zamówienie klienta, czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych.


10.Pliki COOKIES

Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.sklep.zawsze-rowery.pl Rodzaje plików cookies, z których korzysta Sklep to:

Typy cookie używane w sklepie:

 • Cookie związane z daną sesją. Tymczasowe cookie, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na naszej stronie internetowej (a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki). Pozwalają stronom sklepu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie, aby uniknąć ponownego wpisywania informacji.

 • Informacje o ruchu na stronie. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są narzędzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie.

 • Mechanizm Cookies w sklepie www.sklep.zawsze-rowery.pl NIE JEST WYKORZYSTYWANY do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani ich śledzenia . Pliki Cookies stosowane w serwisie www.sklep.zawsze-rowery.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.


  


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu